Udgivet af Anna Katrine Als Nielsen, tir d. 23. aug 2022, kl. 08:45

Aalborg Vestre Provsti afholder Budgetsamrådsmøde tirsdag den 6. september 2022 kl. 18.30 i Nibe-Vokslev Sognegård, Kirkestræde 6, 9240 Nibe



Kategorier Nyt fra provstiet